Město Valtice na přelomu 1999 - 2000

K 31.prosinci 1999, kdy je psána táto zpráva, má město Valtice 3.678 trvale bydlících obyvatel včetně místní části Úvaly (dříve samostatná obec ). Z tohoto počtu je 1806 mužů s průměrným věkem 35,7 roků a 1872 žen s průměrným věkem 37,9 let. Počet dětí ve Valticích je 636 dětí. Počet nahlášených přechodně bydlících je 13.

V době od ledna do konce prosince zemřelo ve Valticích 38 osob ( 18 mužů a 20 žen ), narodilo se 33 dětí ( 21 chlapců a 12 děvčat ). V této době se odhlásilo z Valtic 93 osob a přihlásilo se do Valtic 59 osob.

Budovy ve Valticích mají přiděleno 976 čísel popisných a místní část Úvaly 82 čísel popisných.

Na katastrálním území Valtice se nachází 900 rodinných domů, 26 činžovních domů, 10 provozoven s restaurační činností, 2 hotely s ubytováním, 1 penzion s ubytováním, 2 výrobní haly, 1 obchodní dům, 10 malých obchodů, 1 základní škola, 1 střední odborné učiliště železniční, 1 střední vinařská škola včetně školního statku, 1 mateřská škola ( do května roku 1999 byly ve Valticích dvě mateřské školy ).

Na katastrálním území Úvaly se nachází 82 rodinných domů.

Katastrální území Valtice má 1.724 ha orné půdy, 308 ha vinic, 31 ha zahrad, 104 ha ovocných sadů, 7 ha luk, 7 ha pastvin.

Katastrální území Úvaly má 786 ha orné půdy, 71 ha vinic, 16 ha zahrad, 12 ha luk a 4 ha pastvin.

V intravilánu města Valtic jsou rozvody el.vedení, kanalizace, vodovod a plynovod. Od roku 1992 má město Valtice i čistírnu odpadních vod. Probíhá rekonstrukce asi 1/3 kanalizace, elektrické a telefonní vedení se rovněž rekonstruuje a kabeláž se ukládá do země. 90% budov ve městě je plynofikováno a asi 10% budov topí elektrikou, jen výjímečně se topí ještě uhlím.

V intravilánu místní části Úvaly je pouze elektrické vedení a v prosinci skončila stavba vodovodního přivaděče a rozvodů.