Doslov

Tak žijeme tu v práci a snažení za lepší bytí budoucích pokolení.

Kraj náš leží těsně při státní hranici, proto je potřebí, aby z našich lidí stali se uvědomělí občané, národu a státu věrně oddaní. K tomu pracujeme.

Leč nám třeba posily především mravní; tu poskytnouti nám může kdokoli svým živým zájmem o náš těžký boj v prostředí dosud nepřátelském.

Kraj sám nadán je od přírody mnohými krásami; k tomu pilná ruka lidská vykouzlila tu objekty, hodné spatření.

A když podaří se nám tímto spiskem vzbuditi trochu více zájmu o Valticko a svésti sem více turistického ruchu, budeme spokojeni; a u vědomí, že nejsme opuštěni a že žijí v zázemí našem lidé, kteří za námi stojí, kteří nás rádi pozorují a chtějí nám také rozuměti a pomoci, napneme tím více své síly.

Pak i my hraničáři, strážcové milé domoviny, jako živá ratolest tím více ovoce přineseme své vlasti, který rád přijal nás v ochranu a záštitu a nedá už, doufejme, zahynouti nám ni budoucím.

Pořadatel.   

Menší tiskové chyby opraví si laskavý čtenář sám.

Seznam literatury, jíž k práci částečně použito.

Hubka, Čechové v Dolních Rakousích, 1901.Höss, Geschichte der Stadt Feldsberg, 1902.Höss, Fürst Johann II. von Liechtenstein und die bildende Kunst.Noháč, Břeclavský okres, 1911.Führer durch die Sommerfrische Stadt Feldsberg, 1912.Boubela, Na Pavlovské kopce a do Lednice, 1923.Altrichter, Südmährisches Heimatbuch, 1923.Sova, Lednice, 1925.Hosák, Dějiny města a panství Břeclavě, 1926.Kolek, Bitva u Břeclavě, 1926.Obrtel, U nás doma.Vlastivědný sborník Břeclavska, roč. I. a II.Zobek, Führer durch die Pollauer Berge, 1926.Fleischer, Fürst Karl Eusebius von Liechtenstein als Bauherr und Kunstsammler. Turistický obzor, roč. 1928.Prospekt státní rolnické školy ve Valticích.Školní kroniky.Spolkové zápisy.

----------

Štočky k obrázkům ochotně zapůjčili: 4 p. Gustav Linhart, papírník, 2 klášter Mil. bratří, 1 rolnická škola.Snímky k obrázkům pořídili: 5 p. J. Wilt, obch., 3 p. J. Obsinger, fotograf, 1 p. V. Grunt, ř. uč.

----------

Čtenáře zdvořile prosíme, aby svoji pozornost věnovali i insertní části spisku.

 • Největší lidový ústav peněžní v městě a okolí. Městská spořitelna v Břeclavi. Přijímá a úrokuje vklady od 1 Kč. Domácí střádanky půjčuje zdarma. Poskytuje půjčky na domy a pole v mezích sirotčí jistoty. Poradí Vám ochotně o každé peněžní a majetkové záležitosti. Přísné úřední tajemství.
 • Slavia, vzájemně pojišťovací banka v Brně, Lažanského 8. Telefon č.3110, 3111. Všechny druhy pojištění. Pojištění dešťové.
 • Občanská záložna v Poštorné, expos. Valtice. Vklady na knížky, běžné účty. Půjčky na směnky, hypoteky, cenné papíry. Zákon. revisi provádí Jednota záložen v Praze.
 • Telefon 27. Velkovýroba otomanů, matrací, divanů atd. s elektrickým pohonem J. Čížek, Břeclav, Palackého třída 25.
 • Váš byt zařídí vkusně a levně továrna na nábytek J. Heiduk v Břeclavi. Navštivte můj nový obchodní dům na Nádražní třídě 29, kde naleznete veškerá bytová zařízení!
 • Zboží všeho druhu lacino nakoupíte u Ludvík Rejentíka v Hlohovci.
 • “DERBY” V. DRESLER prádlo, kravaty, raglány, Brno, Nám. Svobody 18
 • Novinky kuřáckých potřeb, hole, deštníky, soustružnické výrobky, galanterie Adolf Kudy, Brno, Wilsonovo nám. 1. Proti nádraží. Telefon číslo 53. Výroba přísady tabáku “Kudan”. Zák. chráněno. Patent o. 5778-29.
 • Šicí stroje pro dom. a prům. potřebu Gustav Stavíček v Brně, U Solnice 8., Roh české 26. Mech. dílna pro opravy. Ceny mírné, též na splátky. Tel. 177/VI.
 • Pučan a Pospíšil opticky, mechanický a elektrotechnický závod Brno, Nám. Svobody 18, Dílny Cejl 41.
 • Lékárna Milosrdných Bratří, Valtice.
 • Žádejte a pijte výborně vyleželá světlá a tmavá piva z Akc. spol. “Moravia” pivovaru a sladovny. Pivovary: Brno, Jehnice - Rájec.
 • Spokojený a klidný život má otec, který se umí postarati o své děti a ženu životní pojistkou. Výhodně a levně pojistí Vás na život Zemská životní pojišťovna moravská v Brně, Mozartova ul. 3. Filiálky a hl. zastupitelství ve všech větších městech.
 • Sportovní a turistické potřeby kupujte výhradně u firmy SPORTING - CLUB, odborný závod sportovními, turistickými a cestovními potřebami, Brno, Lažanského náměstí č.2.
 • Návštěvníkům Valtic a okolí doporučujeme jedinou českou restauraci “U Kopečků” (býv. Herzigův hostinec) 10 minut od nádraží. Břeclavské pivo. Jihomoravská vína. Chutné domácí pokrmy. 2 hostinské pokoje.
 • Psací stroje “UNTERWOOD”, kancelářský nábytek “JERRY”, rozmnožovací a počítací stroje a veškeré potřeby pro pisárny dodává K. Vágner, Brno, Česká 16.
 • Bedřich Arzt, dříve Lad. Diviš, mlékárna, Valtice, doporučuje veškeré svoje výrobky, Ia. čajové máslo a sýry.
 • Potřeby do své kuchyně obstaráte nejlevněji a nejlépe u Levíčků v Hlohovci.
 • Občanská záložna v Mikulově, zapsané společenstvo s ručením obmezeným ve vlastním domě, Příční ulice č.28, čís. účtu pošt. úřadu šekového Brno 104.563, Praha 37926, přijímá vklady na 5 až 6 % podle výše vložené částky a podle ujednané výpovědní lhůty. Poskytuje půjčky směnečné, hypotekární, na cenné papíry za výhodných podmínek. Ku vkladu používejte bianko - vplatních lístků.
 • Viktor Raška v Hlohovci, obchod zbožím osadnickým a kuřivem, jakož i prodej pohlednic z místa a okolí.
 • Pekař a krupař J. Schallenberger v Hlohovci čís. 30 obslouží každého co nejlépe.
 • První brněnský akciový pivovar a sladovna v Brně doporučuje svá dobře vyleželá piva 12 st. ležák 14 st.tmavý zdravotní Triumf.
 • Pohřební ústav města Brna. Má výhradní provoz krematoria města Brna. Kanceláře: Brno, Kobližná 4.- Telefon 4444, Kr. Pole, Palackého 47. - Tel. 4448, Židenice, Dobrovského ulice čís. 11, Tel. 556 - IV. Vypravuje pohřby všech tříd, provádí převozy a obstarává exhumace a kremace za velmi mírné ceny. Zprostředkuje výhodné pohřební pojištění u zemské životní pojišťovny. Potřebné auto pro převozy i pohřby. Bohatý výběr rakví a uren.
 • Ovocné stromky všech druhů a tvarů, rybíz, angrešt, maliny, ozdobné stromky a keře, růže a veškeré jiné rostliny do zahrad, nabízí v prvotřídním zboží a za mírné ceny Václav Maršálek, stromové školky v Rajhradě u Brna. Odborná porada: Moje školky nacházejí se v otevřené poloze a stromky tudíž všude dobře rostou.
 • Kola všech značek, šicí stroje, motocykly “PUCH” veškeré součástky a potřeby koupíte u Fr. Minkse ve Valticích, Náměstí.
 • Vápenné a cihelné těžířstvo akc. spol. v Mikulově, Morava. Mnoho prvních stát. vyznamenání. Uznání za jedno z nejlepších vápen. Obsahuje až 99 % čistého kysličnatého vápna. Telefon č.2. Mírné ceny. Pálené kusové bílé vápno pro účely stavební a ku hnojení. Dodávka na vagony a povozy. Vápencový kámen, lomový kámen, štěrk, drť, vápencová moučka jemně mletá, krápníkový kámen, jemné mleté vápno pro umělou omítku, teracová zrna pro umělý kámen.

Soupis příloh:

Celkový pohled na Valtice od východu.Část náměstí s farním kostelem ve Valticích. V krajní budově vpravo nachází se průchod k zámku.Radnice ve Valticích. Pravým vchodem vchází se do české obecné školy.Valtický zámek s jižní strany.Výchovna ve Valticích. V 1. patře prostřední budovy česká měšť. škola.Nemocnice Milosrdných bratří ve Valticích.Kostel Milosrdných bratří ve Valticích.Hlavní školní budova rolnické školy ve Valticích.Část české kolonie rodinných domků ve Valticích.Kolonáda na Raistenu u Valtic.Chrám Apollonův u Lednice.Rendez - vous. (Chrám Dianin).Zámeček Zři grácie-Pohraniční zámek v Hlohovci.Farní kostel v Poštorné.Lednický zámek.Minaret v lednickém parku.

O B S A H

Rejstřík chronologický

XI. století 1; 1055 a 1956 bskup pasovský 1; 1192 ponejprv se připomínají Valtice 1; 1193 připomíná se už valtický zámek 1; 1221 zemřel Wichard ze Seefeldu 2; 1244 zemřel Kadolt ze Seefeldu 2; 1249 před tímto rokem daroval Přemysl Otakar II. panství Mikulov Jindřichovi I. z Liechtensteina 3; 1270 - zemřel Albert ze Seefeldu 2 - usadil se na částu Valtic Jindřich IV. z Kuenringu 22; 9.8.1278 - bitva na Moravském Poli 2; 1286 - zemřel Jindřich IV. z Kuenringu 2 - část Valtic zdědil Leutold z Kuenringu 2; Začátkem XIV. století jsou pány na Valticích Koenringové, pak, Pottendorfští, jakož i Rauhenštejnové 3; 1312 zemřel Leutold z Kuenringu 2; 1331 se Valtic zmocnil rakouský vévoda Otta 3; 1335 Jan Lucemburský zmocnil se hradu i města Valtic 3; 1336 Jan Lucemburský přepustil Valtice 3; 1368 Jan I. z Liechtensteinu byl od tohoto roku hofmistrem u královského dvora 3; 1391 koupil část Valtic Jan I. z Liechtensteinu od Bedřicha z Potendorfu a Boří les3; začátkem XV. století trpěly Valtice vpády moravské šlechty 3; 1426 vtrhli husité do Valtic 3; 19.11.1426 vítězná bitva Prokopa Holého nad Albrechtem 3,4; 1458 vojska Jiřího z Poděbrad obsadila Valtice 4; 1486 zpustošena vesnice jz. od Valtic a zanikla 2 - Valtic se zmocnil uherský král Matyáš Korvín 4; 1504 dostal Valtice Hartman I. z Leichtensteinu 4; 1540 pokračovat ze str.4XVII. století - Liechtensteinové učinilo z Valtic své sídlo 2; 1625 navštívili Valtice králové Rudolf II., Matyáš, Ferdinand II. 2; 1790 navštívil Valtice král Josef II. a Leopold II. 2; 1801 vybíralo se ještě mýto 3; 1876 navštívil Valtice František Josef I. 2