Zámecký park

Zakladatelem valtického zámeckého parku byl Josef Václav z Lichtenštejna v roce 1750. Jedná se o přírodní park s řadou pískovcových plastik, které mají představovat výjevy z rané mytologie. Tyto plastiky jsou tvořeny sochami Herkula, Sfingy, hrajícím hochem a dalšími.

Park o výměře 83 ha podstatně menší a méně vybaven než zámecký park v Lednici. Tento park vznikal postupně, prakticky až do 19. stol. Výsadbou stromu, nebo přesazením dřevin převezených z lichtenštejnských panství ze severní Moravy, jak z Rudy nad Moravou, tak ze Zábřehu.

Anglický park se tu mísí s rysy francouzských parků, prostě tak, jak to přinášela dobová záliba.

Z dřevin tu najdeme především jalovec, borovici černou, tisy a další.

Z listnáčů je to hlavně dřezovec, jírovec, červenolisté javory, jasany, lípy a mnoho dalších.

V těchto smíšených dřevinách se velmi rád usazuje slavík, pěnkavy, drozd, kosi, lejsek šedý, který je zvlášť významný pro jih Moravy.

                                                                                  Dipl. Ing Komoň