Zámecké divadlo

Zámecké divadlo ve Valticích (někdy zvané Dvorní) bylo podle některých pramenů postaveno v roce 1790, podle jiných bylo tomto roce přestavěno do dnešní podoby. Oba prameny se však shodují v tom, že rozhodující podíl na něm měl tehdy vládnoucí pán z rodu Lichtenštejnů Alois I. Josef ( 1781-1805).

Divadlo bylo postaveno dvorním knížecím architektem Karlem Rudziským. Sám kníže měl na rychlé výstavbě velký zájem, takže divadlo bylo postaveno ve velmi krátké době. Práce byly zahájeny v polovině května 1790 a 10.září téhož roku bylo divadlo v plném lesku hotovo. V roce 1793 bylo ještě přebudováno. Asi o 6 m se prodloužilo jeviště a byla již vestavěna soudobá divadelní technika. Tímto prodloužením dostalo divadlo dnešní podobu. Divadlo mělo dvě patra – v horním se nacházela galerie, v dolním pak hlavní lože, vlevo a vpravo 3 boční lože. V hlavní loži bylo 6 damaškových židlí, v ostatních ložích bylo 10 damaškových židlí. Dále pak 30 lavic v hlavním divadelním sále. Divadlo mělo elipsovitý tvar s celkovou délkou 30,25 m, šířku 17,80 m, hloubka jeviště 6,40 m a prostor pro orchestr 1,98 m.

Po jeho otevření se divadlo velmi rychle stalo středem společenského zájmu feudální společnosti, kde se scházela ta nejvyšší šlechta Evropy. Na slavnostním otevření divadla v roce 1790, které provedl sám kníže Alois I., byla divadelní sezona zahájena zpěvohrou PROMETHEUS, provedená umělci z Vídně. Divadelní sezona trvala většinou od srpna do listopadu, tedy v době konání honů. Krátkost divadelní sezony dělalo knížeti značné potíže se zajišťováním divadelního souboru. Proto chtěl kníže ve Vídni založit malou stálou scénu, aby herci mohli hrát po celý rok a 3 měsíce ve Valticích. To se mu však nepodařilo. Povedlo se mu však uzavřít 14-ti bodovou smlouvu s majitelem divadla ve vídeňském Josefstadu s Karlem MAYREM. Za vlády knížete ALOISE I. dosáhlo divadlo největšího rozkvětu. Bylo celkem provedeno 85 veseloher, 18 titulů zpěvoher a 70 různých jiných žánrů.

S nástupem panování knížete Jana I. divadelní činnost pomalu upadala. Důvodů k útlumu bylo několik. Byly to jednak dramatické napoleonské války a potom kníže Jan I. se více začal zajímat o své velkostatky, ale hlavně se věnoval jeho koníčkům jako sběratelství obrazů, zahradní a parkové architektuře. Jelikož doba a postavení Lichtenštejnů si to vyžadovala, nechal Jan I. postavit v roce 1815–1816 malé divadlo v zámku v Lednici. O toto divadlo se však nestaral s takovou trpělivostí jako Alois I. ve Valticích. Starost o Lednické divadlo dostal do vínku hospodářský rada ARNOLD von  LEWENAU.

Dá se říci, že Zámecké divadlo ve Valticích bylo až do roku 1876 kromě několika koncertů a plesů v klidu, Rok 1876 byl pro Valtice, ale především zámecké divadlo mimořádně významný. V tomto roce se mezi Valticemi a Mikulovem konaly vojenské manévry císařské armády. Při její inspekci navštívil Valtice císař František Josef I. Při této příležitosti rozkvetlo divadlo zase do původní krásy. Na počest císaře byli z Vídně okamžitě pozváni přední umělci a sólisté. Rovněž hudba byla z vídeňského dvorního divadla. V neděli 3. září až úterý 5. září 1876 byly na počest císaře konány 2–3 představení denně. Po ukončení návštěvy činnost opět téměř ustala a byla obnovována podle potřeby.

Dipl. Ing. Vilém Komoň