Insignie

PŘEDSEDNICTVO NÁRODNÍ RADY
VI. volební období

956
USNESENÍ
předsednictva České národní rady
z 93. schůze 7. května 1992

k návrhu na udělení práva užívat znak a prapor některým městům a obcím České republiky

Předsednictvo národní rady

  1. Uděluje

    městu Valtice právo užívat znak i prapor (popis znaku: polcený štít, vpravo třikrát zlato-červeně dělený, vlevo ve zlatě dva červené klíny sahající do poloviny pole.

znak města Valtice

popis praporu: list je žlutý, v žerďové části dva červené klíny sahající hroty do středu listu praporu, poměr délky k šířce je 3:2)

vlajka města Valtice

  1. Ukládá

    vedoucímu kanceláře České národní rady, aby uvědomil zastupitelstva těchto měst o této skutečnosti.

Dagmar Burešová v.r.
předsedkyně České národní rady

Antonín Hrazdíra v.r.
ověřovatel předsednictva České národní rady


V damaskovém poli je položen bohatě profilovaný, oboustranně vykrojený štít. Tečkovaný štít je půlený, v pravé polovině třikrát dělen vláknem na čtyři pole, je druhé a čtvrté pole prázdné, v levé dva kužely sahající až do poloviny štítu hroty dolů. Pečetní pole je lemováno linkou, nad níž je opis X SIGILVM X CIVITATIS VELSPVRGENSIS X ANO X 1566. Po obvodu pečetidla je vavřínový věnec a pod ním linka.

X SIGILVM X CIVITATIS VELSPVRGENSIS X ANO X 1566

Pečetidlo městské rady Valtic