Klimatické údaje za rok 2004

Jako každoročně předkládám zájemcům  informaci o průběhu klimatických podmínek za rok 2004.

Místo měření: Valtice - Bažantnice, nadmořská výška 180 m

 

 

2004

normál 

Zjištěná průměrná teplota

10,33°C

9,45°C

srážky

519 mm

481,3 mm

                     

Normál je v našem případě 40-letý průměr měření na stejném místě za období let 1963 - 2002.

Celkové vyhodnocení - s výjimkou měsíce ledna, kdy průměrná teplota mínus 2,95°C byla nižší než je normál, tj. mínus 2,04°C, byla pak každý měsíc průměrná teplota vždy vyšší proti hodnotám normálu. Také roční průměr normál přesáhl o 0,88°C. Bylo tedy opět tepleji.

Zajímavé je také srovnání celkového úhrnu srážek, zejména proti roku 2003, kdy spadlo  pouze 328,4 mm. Dlouhodobý průměr činí 481 mm. Za rok 2004 spadlo 519 mm, což je o 38 mm více  než je normál, proti roku 2003 o 191 mm více. Rok 2003 byl však extrémně suchý.

V loňském roce se nedostatek srážek projevil od druhé poloviny července až do třetí dekády září. V říjnu a v listopadu také srážky nebyly nijak vydatné, ale protože počet dnů se srážkami do 5 mm byl podstatně vyšší, tak ve srovnání s dlouhodobým průměrem jej mírně převyšují. Vcelku málo srážek však  také spadlo v prosinci.

Pro Valtický zpravodaj zpracovala ing. Terezie Lvová, Seva Flora Valtice