Valtice a okolí - kniha J. Fintajsla, 1930

Tato publikace je dokumentem historickým a ukazuje na podmínky a život ve Valticích za 1. republiky. Zejména důraz na stav a život českého obyvatelstva ukazuje na národnostní napětí v regionu. Ale práce p. Fintajsla ukazuje též široký rozvoj kultury, vzdělanosti.
Nechť čtenář sám posoudí život našich rodičů a prarodičů....

Dík těm, kteří si dali tolik práce a knihu převedli do digitální podoby.


VALTICE A OKOLÍ

Jejich minulost a přítomnost.

Turistika

Uspořádal Jak. Fintajsl.
Vydal Výbor pro oslavu 10. výročí připojení Valticka k ČSR.
Tiskl Josef Výšek ve Valticích.

1930

Cena 8 Kč


Stažení celého souboru (fint.zip)


Články tomuto blízké:
Z dějin města Valtic.
I. Hospodářský stav a vývoj české menšiny valtické.
II. Kulturní rozvoj české menšiny.
III. Státní úřady a městské podniky.
Valtice po stránce turistické.
Krajem jihomoravských rybníků.
Doslov
Valtice a okolí - kniha J. Fintajsla, 1930