Rendez-vous

Lovecký zámeček stojící v Bořím lese 3 km východně od Valtic vlevo od silnice vedoucí směrem na Břeclav. Byl postaven ve stylu římských triumfálních oblouků – přímou stavební předlouhou byl s největší pravděpodobností Trajánův triumfální oblouk v Beneventu (Jižní Itálie). Byl postaven v letech 1810 – 1812 podle projektu Josefa Hardtmutha pro Jana I. Josefa z Liechtensteina. Původně sloužil jako místo setkávání panstva před lovem, dnes jsou interiéry zařízené v empírovém slohu a je užíván i pro kulturní a společenské akce včetně svatebních obřadů, také je celou turistickou sezonu od dubna do října otevřen pro návštěvníky.

Hlavním rodným sídlem pánů z Liechtensteina byl od poloviny 16. století zámek ve Valticích a jako své letní sídlo si zbudovali zámek v Lednici, který vznikl přestavbou původní tvrze počátkem 17. století. Za vlády Aloise I. A jeho mladšího bratra Jana U. Byl vybudován kolem těchto dvou sídle celý dnešní Lednicko-valtický areál, jehož součástí je i zámeček Rendez-vous. Jedná se o komplex loveckých zámečků, vyhlídek, hospodářských budov a dalších krajinotvorných prvků vybudovaných na uměle vysušených močálech a bažinách. Staveb zde postavených bylo původně 16, ale do současnosti se zachovalo 15 (tzv. Katzelsdorfský salet byl v padesátých letech dvacátého století zničen kvůli exponované poloze v hraničním pásmu).

lovecký zámeček Rendez-vous na historické pohlednici

Stavba je zasvěcena bohyni lovu Dianě (řecky Artemis) – odtud i její druhý název Dianin chrám. Hlavní fasády jsou bohatě zdobeny reliéfy s antickou mytologií – jak řeckou, tak římskou. Interiéry stavby jsou rozděleny do čtyř nadzemních podlaží. První dvě jsou rozděleny obloukem, v pravé části je umístěno schodiště zaklenuté lunetami, na stěnách je malované stínované kvádrování. V levé části je dnes dvoupodlažní byt správce (dříve lovčího) a nad ním malý salonek příležitostně využívaný k reprezentativním účelům. Dominantním prostorem celého zámečku je bohatě štukem zdobený hlavní sál o rozměrech 7 x 16 m.

Nedílnou součástí je i nádherná okolní příroda s krásnými letitými duby a jinými lesními dřevinami s parkovou úpravou, která dotváří krásu Lednicko-valtického areálu, jehož je součástí.


Zdroj: http://www.zamek-valtice.cz/historie-1/rendez-vous/


Články tomuto blízké:
Péče o národní přírodní památku Rendezvous