Ing. Josef Menšík

Zapomenutá výročí

 

Poválečné období vinařské školy ve Valticích je svázáno se jménem člověka,učitele  a vinaře,který se významným způsobem podílel na jejím budování a rozvoji :                 

Ing. Josef Menšík.

 

I když pocházel z Vysočiny, po vyučení a studiu na Mělníce a v Brně nastoupil svou životní vinařskou dráhu v Mutěnicích. Válečné roky prožil ve Vinařském družstvu ve Bzenci. Zde také započala i jeho činnost pedagogická.

Krátce po skončení války  v létě 1945 nastoupil  dle disposic ministerstva školství na Státní rolnickou, ovocnicko-vinařskou školu do Valtic. Vedle svého nového představeného, ing. Josefa Lízlera, se s dalšími novými zapojuje do budování poválečné  školy i výchovy mladé vinařské generace  především jako učitel vinařství. Pozoruhodný areál školy s hospodářstvím, vinohrady, zahradami i sady – to bylo prostředí, do kterého nastoupili první studenti .

 

Vědění a znalosti- teoretické a především praktické, byl směr, kterým své žáky vedl k poznání vinohradnictví a sklepního hospodářství. Nepominutelně se tak společně s ostatními učiteli a pracovníky školy podílel na vzdělání a úrovni nové generace vinohradníků a sklepmistrů. Mnohým dal i pevné základy pro studium a vzdělání další.

 

Vinařská osvěta nejen  pro profesionály, ale především pro drobné vinaře, přednášky, výsadba vinohradů, spolupráce s vinařským výzkumem i šlechtiteli, budování a rozšiřování  školy i jejího odborného i společenského postavení – to byl Ing. Josef Menšík. Jeho životní pouť vedla přes krátké období práce ve Šlechtitelské stanici V. Pavlovice zpět do Valtic a následně pak do školy ve Starém Městě u Uh. Hradiště.

 

Normalizační represe krátce před  dovršením šedesátin ukončila zde jeho pedagogickou práci a definitivně rozhodla o „možnosti“ dalšího uplatnění.A tak na sklonku života působil  v hodonínských DVS a konečně přišel i čas na výsadbu malého vinohradu, sklípek a drobné vinaření pro potěšení….

 

Počátkem února 2005 by se Ing. Josef Menšík  dožil 94. roků, 23. pak uplynulo 20 let od jeho skonu.