Chvála vína

Motto: Ten není hoden vína
kdo pije víno jako vodu.

Chvála vína.

Já víno, doprovázím v tomto kraji člověka, ani samo nevím jak dlouho. Někdo říká, že mně sem člověk přivezl z Panonie za císaře Proba, jiný zase, že to byly římské legie, jenž měly tábor pod nedalekou Pálavou. A od té doby má matka vinice, pokrývá stráně nad Valticemi. Také od té doby, prací tebe, člověka, ti poskytuje radost po celý život, od narození až do konce života.

Dobře vím, že bez tebe by ani mne nebylo. Po staletí mne opěvují básníci, malíři zobrazují chvíle mého vzniku i člověka žijícího ve vinorodém kraji. Vešlo jsem do každodenního tvého zpěvu, historek, pohádek a legend. Jsem jako člověk, protože i já mám své patrony. Jsem jako děvče, o které je nutno se starat po celý rok a nesmí se spustit z očí, aby těšilo svého pána, ale i ostatní milence.

I Karel Čapek kdysi řekl, že o víně se hovoří “jako o živých bytostech, ba jako o lidech”. Ano i jako člověk jsem mělo různá období, mělo jsem svůj zlatý věk, období úpadku i nových rozmachů, vrcholící v dnešní době. Všude, kde mě člověk vysazuje, mění obraz krajiny ve svůj prospěch.

A pak, víno má sílu života, jeho číše nikdy neuškodí, ale jako každá lidská činnost má různou hodnotu, i vína jsou různá, tak jako lidé. Jsou elegantní, sladká, medová, chudobná i chorá, jsou dobrá jako chléb či jako starý dobrý přítel.

Již desetiletí je skvostná barokní jízdárna a španělská konírny valtického zámku svědkem nebývalé slavnosti vína, kde se scházejí jeho milovníci nejen od nás, ale i z ciziny, aby si připili na zdraví, pochvalně se vyjadřovali o dobrém, ale odsoudili i neúspěch.

Dopijme tedy naplněné číše na zdraví těla i ducha, abychom se s dobrými pocity vrátili ke každodenní práci a těšili se zase na příští setkání.

Ing. Vilém Komoň
předseda XVI. - XX. VVT.