Budova františkánského kláštera, nyní ředitelství SVIŠ